Forside  |  Om mig  |  For børn og unge  |  For forældre  |  For fagpersoner  |  For kommuner  |  Økonomi  |  Kontakt  |  
 
Velkommen til ADHD & Autisme Rådgivningen.

Mit primære arbejde består i alt omkring børn, unge og voksne med en udviklingsforstyrrelse som autisme, Aspergers syndrom og ADHD. Dette indebærer også opgaver der har fokus på personlige, familiære og faglige processer.
Udgangspunktet er, at ruste børnene, de unge og de voksne til at være selvstændige aktører i deres eget liv via en pædagogisk, praktisk og faglig tilgang.
Det kan dreje sig om støtte og praktisk rådgivning i forhold til at håndtere hverdagen med et barn eller en ung med ADHD/autisme - det kan være både i hjemmet, skolen eller daginstitutionen.
Gitte SundinJeg tilbyder bl.a. :

 • Individuelt tilrettelagte samtaleforløb for familier og/eller børn og unge.

 • Rådgivning og vejledning.

 • Supervision til enkeltpersoner og grupper.

 • Grupper for erfaringsudveksling for forældre, for børn og unge samt for nærtstående familie.

 • Netværksgrupper og vidensdeling i lokalområdet.

 • Temaeftermiddage.

 • Eksterne kurser for forældre, børn og unge og fagpersoner.

 •  
  ADHD og Autisme Rådgivningen - Gitte Sundin - Barfredsvej 2 - 2640 Hedehusene - gitte@aoar.dk - +45 6168 6399
  Siden er lavet af CBJ-webdesign.dk